جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بهترین‌های AIRBNB
اجاره روزانه در ترکیه

فقط موارد پیشنهادی لینکین را نمایش بده
فقط موارد پیشنهادی لینکین را نمایش بده
نوع خانه
نوع خانه
اجاره- قیمت
اجاره- قیمت - slider
90250

تعداد اتاق خواب

انتخاب...
اجراه- تعداد خواب

تعداد تخت خواب

انتخاب...
اجاره تعداد تخت خواب
اجاره روزانه آپارتمان در آنکارا
کد خانه :   103132
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   100 دلار
اجاره ماهانه خانه در استانبول - آتاشهیر - دید بیرونی
کد خانه :   103123
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   140 دلار
اجاره روزانه سويیت در استانبول - تخت خواب
کد خانه :   103130
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   120 دلار
اجاره آپارتمان سه خوابه در ازمیر - نشیمن و تلویزیون
کد خانه :   103129
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   120 دلار
اجاره روزانه آپارتمان در ازمیر - نشیمن
کد خانه :   103128
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   120 دلار
اجاره روزانه آپارتمان لوکس در استانبول - آتاشهیر - نشیمن
کد خانه :   103122
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   115 دلار
اجاره روزانه آپارتمان در استانبول - کایتحانه - دید پنجره
کد خانه :   101127
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   120 دلار
اجاره خانه در استانبول - منطقه آسیایی
کد خانه :   103119
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   100 دلار
اجاره آپارتمان در استانبول - تکسیم - اتاق نشیمن
کد خانه :   101118
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   100 دلار
اجاره خانه یک خواب در استانبول - بشیکتاش - نشیمن
کد خانه :   101117
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   100 دلار
اجاره روزانه آپارتمان در ترکیه - ازمیز
کد خانه :   103113
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   110 دلار
اجاره روزانه خانه در ترکیه - چانکایا- نشیمن
کد خانه :   103112
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   100 دلار
اجاره روزانه آپارتمان در آنکارا- ترکیه
کد خانه :   103111
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   120 دلار
اجاره روزانه آپارتمان در استانبول - آتاشهیر - اتاق خواب
کد خانه :   102109
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   100 دلار
اجاره آپارتمان یک خوابه در استانبول میدان تکسیم - اتاق نشیمن
کد خانه :   101105
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   110 دلار
اجاره روزانه سوئیت در استانبول - تکسیم - تخت خواب
کد خانه :   101104
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   120 دلار
اجاره سوئیت در استانبول خیابان کاسیم‌پاشا - نمای کلی
کد خانه :   101106
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   100 دلار
اجاره آپارتمان در استانبول میدان تکسیم - اتاق نشیمن
کد خانه :   101102
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   140 دلار
اجاره روزانه آپارتمان در استانبول - نمای پذیرایی
کد خانه :   101101
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   150 دلار
اجاره ویلا در ترکیه - ساپانجا - منظره دریاچه
کد خانه :   103114
نوع خانه :   ویلایی
قیمت روزانه :   180 دلار
مهاجرت، زندگی و سرمایه‌گذاری در ترکیه

© تمامی حقوق برای لینکین ترکیه محفوظ است. ۱۳۹۹ – ۱۴۰۳

پروژه با موفقیت به صفحه مقایسه افزوده شد.

حداکثر ۳ پروژه را می‌توانید با یکدیگر مقایسه کنید.