آشنایی با فرآیند خرید خانه در ترکیه

ایده آل خود را پیدا کنید

     خانه و سرمایه گذاری

شهر
نوع ملک
هدف از خرید
میانگین قیمت
نام دسته بندی خرید
نگهبانی
نگهبانی شبانه روزی
کد پروژه :   LIT_5
وضعیت تحویل:    آماده تحویل
شروع قیمت :   از 155.000 تا 210.000 دلار
کد پروژه :   L23773TR
وضعیت تحویل:    فاز اول آماده تحویل – فاز دوم JUNE 2023
شروع قیمت :    از 419.000 تا 1.286.000 دلار
کد پروژه :   LIT_1
وضعیت تحویل:   DECEMBER 2023
شروع قیمت :   از 88.000 تا 110.000 دلار
کد پروژه :   LIT111402
وضعیت تحویل:   JUNE 2023
شروع قیمت :   از 2.072.500 تا 2.399.700 لیر