Investment in Istanbul

LINKINTURKEY

ایده آل خود را پیدا کنید

اجاره خانه در کشور ترکیه

ایده آل خود را پیدا کنید

اجاره خانه در ترکیه

نوع خانه

اجاره- نوع خانه

حدود قیمت

اجاره- قیمت - slider
70207

تعداد اتاق خواب

اجراه- تعداد خواب

تعداد تخت خواب

اجاره تعداد تخت خواب
اجاره آپارتمان در بخش آسیایی استانبول - کادیکوی - اتاق نشیمن
کد خانه :   101126
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   120 دلار
اجاره ماهانه خانه در استانبول - آتاشهیر - دید بیرونی
کد خانه :   103123
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   120 دلار
اجاره روزانه آپارتمان لوکس در استانبول - آتاشهیر - نشیمن
کد خانه :   103122
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   95 دلار
اجاره خانه در استانبول - منطقه آسیایی
کد خانه :   103119
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   70 دلار
اجاره روزانه آپارتمان در استانبول - آتاشهیر - اتاق خواب
کد خانه :   102109
نوع خانه :   آپارتمان
قیمت روزانه :   70 دلار

پروژه با موفقیت به صفحه مقایسه افزوده شد.

حداکثر ۳ پروژه را می‌توانید با یکدیگر مقایسه کنید.